OM HAFNIA REJSER

Hafnia Rejser har en historie, der går tilbage til 1940 – i hvilket år Hafnia Ruterne startede med rutekørsel på ruten Holbæk-Tuse Næs.

I 1943 overtager Hafnia Ruterne færgefarten Holbæk-Hørby Færgekro.

Kørsel med turistbusser starter Hafnia Ruterne på i 1945.

I 1960 ændres navnet til Hafnia Rejser og der oprettes eget rejsebureau.

Hafnia Rejser har gennem årene sendt mange glade rejsegæster på ferie – enten på egne rejser eller rejser formidlet gennem en af vores mange gode samarbejdspartnere.

Vi arrangerer egne vinter- og sommerrejser samt endagsture. Derudover er vi agent for Vitus Rejser og Hurtigruten.

I dag har vi rejsebureau på K. P. Danøsvej 2 i Holbæk, og udfører, udover rejsebureauvirksomhed,  turist- og bestillingskørsel i ind- og udland.

Vi råder over en stab af dygtige og engagerede medarbejdere.

DIN SIKKERHED

Hafnia Rejser er medlem af Rejsegarantifonden og Danmarks Rejsebureau Forening.


PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitik for DitoBus koncernselskaberne

 • Persondatapolitik

  Denne persondatapolitik gælder for alle aktive DitoBus koncernselskaber, og som har ansatte.

  Pr. 1. januar 2019 er følgende DitoBus koncernselskaber omfattet af denne persondatapolitik:
  DitoBus Gruppen A/S
  DitoBus Excursions A/S
  DitoBus Servicetrafik A/S
  DitoBus Linjetrafik A/S
  Hafnia Rejser Holbæk A/S
  Jørns Busrejser A/S
  Jørns Rutetrafik A/S
  Nilles Busser A/S


 • Dataansvarlig

  Det er den daglige leder i det enkelte DitoBus koncernselskab, der er dataansvarlig. Har du spørgsmål til den dataansvarlige, kan du skrive en e-mail til: dataansvarlig@ditobus.dk. Vi beder dig om i din e-mail ikke at medtage personlige oplysninger, men kun kort skrive hvad sagen drejer sig om, hvilket selskab det drejer sig om samt oplyse på hvilket telefonnummer, vi kan kontakte dig.

 • Formål

  Formålet med denne persondatapolitik er at redegøre for, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives digitalt eller på anden vis, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er vores målsætning at beskytte dine personlige oplysninger.


 • Hvilke personoplysninger indsamler vi?

  Vi har forpligtet os til, og vi indsamler således kun nødvendige personhenførbare oplysninger i forhold til private kunder for at kunne levere aftalte ydelser og relaterede tjenester – fx i forbindelse med tilbudsgivning, fakturering og planlægning af aftalte kørsler – og i forhold til det enkelte DitoBus koncernselskabs ansattes ansættelsesforhold. Derudover anvender vi personoplysninger i det omfang, det er lovpligtigt, i forbindelse med indberetning til myndigheder.

  For privatkunder indsamles navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse, og i visse tilfælde indsamles oplysninger om enkelte passagerer, til hvilke der skal tages et særligt hensyn pga. helbred eller handicap. Oplysningerne slettes løbende år plus 5 år efter udført arbejde.


  For ansatte kan indsamlede oplysninger være CPR-nr., navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, ansøgning, CV og oplysninger relateret til ansættelsesforholdet, herunder oplysninger indsamlet til lovpligtig indberetning til myndigheder, digital køreskive, kørekort, lovpligtige kurser mv. For ansatte gælder, at deres oplysninger slettes løbende år plus 5 år efter endt samarbejde.


  Som ansat hos os kan du blive videofilmet af overvågningskameraer på arealer udenfor bygninger og få steder indeni bygninger. Videokameraerne er opsat for at beskytte mod hærværk og tyveri. Der er videoovervågning i nogle rutebusser, men disse videokameraer er indstillet til kun at filme passagerne og dermed ikke den ansatte chauffør. Videofilm tilgås kun, hvis der sker en handling, som tilsiger, at der skal bruges videodokumentation, og videofilm slettes automatisk efter 30 dage.


  Ansøger du uopfordret en stilling hos os, indsamler og behandler vi kun de oplysninger, du som ansøger selv afgiver, og som ansøger samtykker du samtidig til, at vi opbevarer din ansøgning, CV mv. i vores kandidatbank i 6 måneder, hvorefter dine oplysninger slettes.
  Ansøger du en opslået ledig stilling hos os, indsamler og behandler vi kun de oplysninger, du som kandidat selv afgiver. Såfremt du ikke får stillingen, slettes alle dine oplysninger, medmindre du samtykker til, at vi efter rekrutteringsprocessen opbevarer dine oplysninger i vores kandidatbank i 6 måneder, hvorefter de slettes.


  Du kan til enhver tid kontakte os og få dine oplysninger slettet fra kandidatbanken.


 • Hvordan indsamler vi personoplysninger?

  Udover de oplysninger, du som kunde selv afgiver til os ved bestilling af tilbud og for udførelse af ydelser, eller som du selv afgiver i forbindelse med din ansættelse, indsamler vi ikke andre oplysninger om privatpersoner. På vores hjemmeside bruger vi ingen cookies til tracking, statistik eller marketing. Hjemmesiden genererer en phpsessid-cookie, som er en cookie, der er nødvendig for at hjemmesiden rent teknisk kan fungere. Denne cookie kan således ikke føres tilbage til besøgende på vores hjemmeside, og den videregives ikke til tredjemand.

 • Hvem videregiver vi personoplysninger til?

  Vi opbevarer oplysningerne, som vi modtager via egne systemer samt via underleverandører, der hjælper os med ordrestyring, fakturering, lønsystem mv. Visse oplysninger videregives også til myndigheder – fx til kommuner i forbindelse med, at vi kører med borgere på vegne af kommuner, og hvor kommunen har offentlig forsyningspligt.


 • Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Når der skal arbejdes med konkrete opgaver initieret af privatkunden selv eller af det offentlige på vegne af borger selv, så vil øvrige medarbejdere i virksomheden få adgang til oplysninger, baseret på et arbejdsbetinget behov.
  I det omfang der skal tilknyttes underleverandører eller rådgivere til opgaver, så sikres den nødvendige fortrolighed via en databehandleraftale. Det er kun ledelsen og rådgivere til ledelsen i det enkelte DitoBus koncernselskab, der har adgang til oplysninger om ansatte. Dokumenter og IT-systemer er aflåst for at sikre beskyttelse mod uvedkommendes adgang og fejlagtig sletning af oplysningerne.

 • Hvordan opbevarer vi og sikrer fortrolighed omkring dine oplysninger?

  Alle oplysninger, som vedrører privatkunder og ansatte, sikres med adgangsstyring til både fysiske lokaler og IT-systemer.

  Hvis der er underleverandører involveret i behandling af dine oplysninger, så sker dette kun efter indgåelse af en databehandleraftale. Databehandleraftalen sikrer dine oplysninger med det rette niveau af fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

  Tilsvarende er ansatte hos os underlagt tavshedspligt. Herudover har ansatte og evt. leverandører kun adgang til dine oplysninger i det omfang, de har et arbejdsbetinget behov. Det er et valg, at vores oplysninger primært skal opbevares i Danmark og sekundært i EU. Oplysninger i vores DitoBus koncernselskaber behandles ikke uden for EU.


 • I tilfælde af databrud

  Virksomheder har pligt til at underrette den nationale persondatamyndighed (i Danmark er det Datatilsynet), hvis der forekommer et brud på datasikkerheden. Et brud kan fx være, at persondata bliver tilgængelig for andre end de medarbejdere, som virksomheden har givet lov til at bearbejde de pågældende persondata.

  Sker der et brud, har den dataansvarlige i det enkelte DitoBus koncernselskab pligt til at underrette Datatilsynet inden 72 timer efter, at bruddet på sikkerheden er blevet kendt.

  En underretning til Datatilsynet skal som minimum indeholde:

  • En beskrivelse af databruddet, hvor mange personer, der er berørt af databruddet og hvor meget data, der er omfattet
  • Kontaktinformationer på den dataansvarlige i DitoBus koncernselskabet
  • En beskrivelse af mulige konsekvenser ved databruddet
  • En beskrivelse af de handlinger, som selskabet planlægger at foretage for at imødegå databruddet. I tilfælde hvor et brud resulterer i en risiko for indgreb i den registreredes rettigheder og frihed, vil det berørte DitoBus koncernselskab underrette den registrerede herom uden unødigt ophold. Privatpersonen vil som minimum modtage nedenstående oplysninger:
  • Kontaktinformationer på den dataansvarlige i DitoBus koncernselskabet
  • En beskrivelse af mulige konsekvenser ved databruddet for registranten/personen
  • En beskrivelse af de handlinger, som DitoBus koncernselskabet planlægger at foretage for at imødegå databruddet

  Hvis du vil vide mere om databeskyttelse, dine rettigheder eller dine klagemuligheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

  Sidst opdateret 05-02-2019

HAFNIA REJSER HOLBÆK APS

K. P. Danøsvej 2|4300 Holbæk
Telefon: 59 43 11 41
hafnia-rejser@hafnia-rejser.dk

Bank: Sparekassen Sjælland
Reg.nr.: 0520 Kontonr.: 2021035

CVR-nr.: 19 04 34 01

REJSEGARANTIFONDEN

Hafnia Rejser er medlem af Rejsegarantifonden og medlem af Danmarks Rejsebureau Forening.

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag: 9.00 - 15.00
Lørdag og søndag: Lukket

DOWNLOAD KATALOG

Hafnia Rejser sommer 2022


Til top

© Copyright – All rights reserved.