Rejsebetingelser for Hafnia Rejser

Tilmelding
Rejserne kan bestilles hos Hafnia Rejser. Tilmelding kan ske ved personlig henvendelse, pr. telefon eller på vores hjemmeside. For at tilmeldingen er bindende skal depositum indbetales senest 10 dage efter at bestillingen er foretaget. Fortrydes bestillingen meddeles dette Hafnia Rejser straks.

Depositum
Kr. 500,- pr. person + evt. afbestillingsforsikring. Når depositum er betalt, er aftalen om køb af rejsen bindende, og ved indbetalingen bekræfter kunden at have læst programmet for rejsen, og at have godkendt de for rejsen gældende vilkår.

Restbeløb
Dette skal uden påkrav indbetales senest 31 dage før afrejsedato. På visse teaterforestillinger, koncerter mv. er restbeløbet til forfald op til 91 dage før afrejsedato. Dato på indbetalingskortet / rejsebeviset er altid den gældende.

Inkluderet i rejsens pris
Prisen og evt. tillæg er anført under omtalen af de enkelte rejser, og er baseret på at to personer deler et dobbeltværelse.

Rabatter
Børnerabat er baseret på opredning i forældrenes værelse, og gives ved 2 betalende voksne. Gives kun, hvor dette er angivet ved prisen.

Faktura afgift
Ved udstedelse af rejsebevis opkræves faktura afgift p.t. kr. 35,-.

Pladser i bussen
Ved tilmelding tildeles et pladsnummer i bussen. Hafnia Rejser kan i enkelte tilfælde sætte en anden bus type ind, og du vil få en billet med nyt pladsnummer. Ved ændring af bus på en-dags udflugter sendes ikke brev med nyt pladsnummer. Vi kører med røgfrie busser.

Bagage
Der må medbringes max. 20 kg bagage pr. person. På skirejser kan endvidere medbringes støvletaske, ski eller snowboard. Hafnia Rejser er ikke ansvarlig for tyveri eller beskadigelse af effekter under opbevaringen eller transporten.

Dårligt gående
Du skal være selvhjulpen for at kunne deltage i rejser og udflugter hos Hafnia Rejser. Du skal selv kunne håndtere din bagage og komme omkring på trapper, ujævne veje o.lign.
Vores rejseleder og chauffør kan bede dig blive hjemme fra en udflugt, hvis du er så dårligt gående, at du ikke kan følge med gruppen, hvor det er nødvendigt. (Der gives ikke penge retur.)
Det er dog muligt, på de fleste af vores ture og rejser, at medbringe rollator eller sammenklappelig kørestol som hjælpemiddel. Dette skal oplyses ved booking.
Rejseleder og chaufførs anvisninger skal altid følges.

Specielle ønsker
Ønsker om special kost (diabetiker eller allergier) eller særlige værelsesønsker noteres gerne på rejsebeviset, men kan ikke garanteres opfyldt. Ønsket skal fremgå af rejsebeviset.

Ekstraarrangementer
Gennemføres ved min. 15 deltagere (gælder også forplejning på færgen i tilkøb).

Afbestilling på grund af akut sygdom
Ved bestilling af rejsen kan der tegnes en sygeafbestillingsforsikring hos Hafnia Rejser. Når denne forsikring er tegnet, kan der aflyses på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der rammer rejsedeltageren selv, hans/hendes samlever, forældre, bedsteforældre, børnebørn eller børn, og få det indbetalte beløb tilbage, med undtagelse af forsikringsbeløbet. Forudsætningen er at Hafnia Rejser inden 8 dage modtager lægeerklæring/dødsattest. Vi anbefaler at der tegnes afbestillingsforsikring på rejser. Denne skal tegnes ved bestilling af rejsen og kan ikke fortrydes.

Afbestilling af andre grunde
Ved afbestilling af anden årsag end lægedokumenteret sygdom, samt ved afbestilling hvor der ikke er tegnet sygeafbestillingsforsikring, gælder nedenstående afbestillingsregler og gebyrer:
Fra bestilling og indtil 30 dage før afrejse: 10 % af rejsens pris. Dog min. depositummet.
Fra 30 dage og indtil 15 dage før afrejse: 50 % af rejsens pris.
Fra 14 dage og indtil afrejse: Hele rejsens pris er tabt.
Ovennævnte afbestillingsregler og gebyrer er ligeledes gældende for 1-dagsture.
På visse teater – og koncertarrangementer er der særlige afbestillingsregler. Der er ingen tilbagebetaling ved annullering efter 91 dage før arrangementets start.

Ved telefonisk henvendelse på hovedtelefonnummeret, vil man udenfor kontorets åbningstid blive henvist til vores vagttelefonnummer. Her behandles kun akut opståede sager, så som sygdom ved afrejse samme dag eller lign.

Ændringer
Ændring i påstigningssted, mulige navneændringer o.lign. skal meddeles Hafnia Rejser senest 14 dage før rejsen/udflugten.

Udeblivelse, manglende pas etc.
Udeblivelse ved afrejse, eller manglende rejsedokumenter kan betyde, at hele det indbetalte beløb er tabt.
Det er altid kundens ansvar, at gyldig rejsehjemmel medbringes.

ID
Du skal kunne identificere dig på ture til udlandet – også i Sverige og Norge. Medbring gyldigt pas eller kørekort.

Persondata
Vi registrerer kun oplysninger, du selv har givet os til booking af rejsen/turen. Disse oplysninger videregives kun, hvis det er nødvendigt for kunne levere den ønskede vare til dig, og behandles med fuld diskretion.

Sygesikringsbevis
Det forudsættes, at alle rejsedeltagere er i besiddelse af Det Gule Sygesikringsbevis. Vær opmærksom på, at lægebehandling i udlandet og gratis hjemtransport er bortfaldet på Det Gule Sygesikringsbevis. Ved rejser uden for Danmark medbringes tillige Det Blå EU-sygesikringskort, som mht. lægebehandling sidestiller danskere med borgerne i det land, man rejser i. Ved rejser udenfor Danmark, anbefaler vi at man altid tegner en rejseforsikring, som garanterer lægebehandling i udlandet og hjemtransport. Vi henviser til Europæiske rejseforsikring.

Aflysning fra Hafnia Rejsers side
For at gennemføre rejserne som planlagt, skal der i reglen minimum være 30 deltagere. Hvis en aflysning er nødvendig, får deltagerne besked 14 dage før afrejse, og alle indbetalte beløb tilbagebetales. Oplys din email ved booking af rejsen, så får du hurtigst besked.

Reklamationer
Klager skal fremsættes omgående til rejselederen. Klager kan derefter også ske skriftligt til Hafnia Rejser, med anførsel af rejsebevisnummer, senest 1 uge efter hjemkomsten.

Garantifond
Hafnia Rejser er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1060.
CVR-nr. 19 04 34 01.

Forbehold
Ret til ændringer i rejseruter, udflugtsprogram, datoer, priser o.s.v. forbeholdes, hvis dette af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl i kataloget og tastefejl på www.hafnia-rejser.dk/nyhedsbreve samt andre annonceringsmedier.