Skip to main content

Rejsebetingelser for Hafnia Rejser

Tilmelding

Rejserne kan bestilles hos Hafnia Rejser. Tilmelding kan ske ved personlig henvendelse, pr. telefon eller på vores hjemmeside. For at tilmeldingen er bindende, skal depositum indbetales senest 10 dage efter at bestillingen er foretaget. Fortrydes bestillingen, meddeles dette Hafnia Rejser straks.

Depositum

Ved bestilling af rejser, indbetales et depositum på 500,- kr. pr. person, senest 10 dage efter bestilling. Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden at have læst programmet for rejsen, og at have godkendt de for rejsen gældende vilkår.

Restbeløb

Dette skal uden påkrav indbetales senest 31 dage før afrejsedato. På visse teaterforestillinger, koncerter mv. er restbeløbet til forfald op til 91 dage før afrejsedato. Dato på indbetalingskortet / rejsebeviset er altid den gældende.

Inkluderet i rejsens pris

Prisen og evt. tillæg er anført under omtalen af de enkelte rejser, og er baseret på at to personer deler et dobbeltværelse.

Rabatter

Børnerabat er baseret på opredning i forældrenes værelse, og gives ved 2 betalende voksne. Gives kun, hvor dette er angivet ved prisen.

Faktura afgift

Ved udstedelse af rejsebevis opkræves faktura afgift p.t. kr. 40,-.

Pladser i bussen

Ved tilmelding tildeles et pladsnummer i bussen. Hafnia Rejser kan i enkelte tilfælde sætte en anden bus type ind, og du vil få en billet med nyt pladsnummer. Ved ændring af bus på en-dags udflugter sendes ikke brev med nyt pladsnummer. Vi kører med røgfrie busser.

Bagage

Der må medbringes max. 20 kg bagage pr. person. På skirejser kan endvidere medbringes støvletaske, ski eller snowboard. Hafnia Rejser er ikke ansvarlig for tyveri eller beskadigelse af effekter under opbevaringen eller transporten.

Dårligt gående

Du skal være selvhjulpen for at kunne deltage i rejser og udflugter hos Hafnia Rejser. Du skal selv kunne håndtere din bagage og komme omkring på trapper, ujævne veje o.lign.

Vores rejseleder og chauffør kan bede dig blive hjemme fra en udflugt, hvis du er så dårligt gående, at du ikke kan følge med gruppen, hvor det er nødvendigt. (Der gives ikke penge retur.)

Det er dog muligt, på de fleste af vores ture og rejser, at medbringe rollator eller sammenklappelig kørestol som hjælpemiddel. Dette skal oplyses ved booking.
Rejseleder og chaufførs anvisninger skal altid følges.

Specielle ønsker

Ønsker om special kost (diabetiker eller allergier) eller særlige værelsesønsker noteres gerne på rejsebeviset, men kan ikke garanteres opfyldt. Ønsket skal fremgå af rejsebeviset.

Ekstraarrangementer

Gennemføres ved min. 15 deltagere (gælder også forplejning på færgen i tilkøb).

Afbestilling på grund af akut sygdom

Vi anbefaler altid at man tegner en afbestillingsforsikring, samtidig med at man bestiller en rejse. Når denne forsikring er tegnet, kan der aflyses på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der rammer rejsedeltageren selv, hans/hendes samlever, forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn, og få det indbetalte beløb tilbage, med undtagelse af forsikringsbeløbet.

Bemærk: Afbestillingsforsikringen skal købes samme dag som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af rejsens depositum. Forsikringen kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen.

Hafnia Rejser modtager provision ved salg af Goudas afbestillingsforsikringsprodukter. Vær opmærksom på, at du allerede kan være dækket af en afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Køb din Gouda afbestillingsforsikring her.

Afbestilling af andre grunde

Ved afbestilling af anden årsag end lægedokumenteret sygdom, samt ved afbestilling hvor der ikke er tegnet sygeafbestillingsforsikring, gælder nedenstående afbestillingsregler og gebyrer:

  • Fra bestilling og indtil 30 dage før afrejse: 10 % af rejsens pris. Dog min. depositummet.
  • Fra 30 dage og indtil 15 dage før afrejse: 50 % af rejsens pris.
  • Fra 14 dage og indtil afrejse: Hele rejsens pris er tabt.
  • Ovennævnte afbestillingsregler og gebyrer er ligeledes gældende for 1-dagsture.

På teater – og koncertarrangementer er der særlige afbestillingsregler. Der er ingen tilbagebetaling ved annullering efter 91 dage før arrangementets start.

Ændringer

Ændring i påstigningssted, mulige navneændringer o.lign. skal meddeles Hafnia Rejser senest 14 dage før rejsen/udflugten.

Udeblivelse, manglende pas etc.

Udeblivelse ved afrejse, eller manglende rejsedokumenter kan betyde, at hele det indbetalte beløb er tabt.
Det er altid kundens ansvar, at gyldig rejsehjemmel medbringes.

ID

Du skal kunne identificere dig på ture til udlandet – også i Sverige og Norge. Medbring gyldigt pas eller kørekort.

Persondata

Vi registrerer kun oplysninger, du selv har givet os til booking af rejsen/turen. Disse oplysninger videregives kun, hvis det er nødvendigt for kunne levere den ønskede vare til dig, og behandles med fuld diskretion.

Sygesikringsbevis

Det forudsættes, at alle rejsedeltagere er i besiddelse af Det Gule Sygesikringsbevis. Vær opmærksom på, at lægebehandling i udlandet og gratis hjemtransport er bortfaldet på Det Gule Sygesikringsbevis. Ved rejser uden for Danmark medbringes tillige Det Blå EU-sygesikringskort, som mht. lægebehandling sidestiller danskere med borgerne i det land, man rejser i. Ved rejser udenfor Danmark anbefaler vi, at man altid tegner en rejseforsikring, som garanterer lægebehandling i udlandet og hjemtransport. Vi henviser til Gouda Rejseforsikring.

Aflysning fra Hafnia Rejsers side

For at gennemføre rejserne som planlagt, skal der i reglen minimum være 30 deltagere. Hvis en aflysning er nødvendig, får deltagerne besked 14 dage før afrejse, og alle indbetalte beløb tilbagebetales. Oplys din email ved booking af rejsen, så får du hurtigst besked.

Reklamationer

Klager skal fremsættes omgående til rejselederen. Klager kan derefter også ske skriftligt til Hafnia Rejser, med anførsel af rejsebevisnummer, senest 1 uge efter hjemkomsten.

Garantifond

Hafnia Rejser er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1060.
CVR-nr. 19 04 34 01.

Forbehold

Ret til ændringer i rejseruter, udflugtsprogram, datoer, priser o.s.v. forbeholdes, hvis dette af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl i kataloget og tastefejl på www.hafnia-rejser.dk, nyhedsbreve samt andre annonceringsmedier.

Nødtelefon til Hafnia Rejser

Ved sygdom og afbestillinger der vedrører rejser eller endagsture som afgår samme dag, eller dagen efter, kan nødtelefon 20 10 74 50 benyttes, uden for kontorets åbningstider.
Alle andre henvendelser skal ske til telefon 59 43 11 41 i kontorets åbningstid.